Projekteerimine


Haljastusplaan

Haljastusplaanile (tavaliselt M 1:100) on kantud krundipiir, hooned,  olemasolevad teed, puud ja põõsad.
funktsionaalse tsoneerimise alusel kantakse seejärel plaanile vastavalt kliendi  soovile/pere vajadustele ja krundi võimalustele iluaed (eesaed, külgaed),  puuviljaaed, köögiviljaaed, kasvuhoone, laste mänguplats, veesilm, terrass,  majandushooned, grillnurk, pergola, varikäik, sillutatud alad ning teerajad  jne.
Puud ja põõsad on  istutsaladele märgitud sümbolite abil, millede läbimõõt näitab võra läbimõõtu  täisealisena. Juurde on märgitud taime liiginimi (eesti ja/või ladina keeles)  koos sordi nime ja tükiarvuga. Lisatud on veel eksplikatsioon, tingmärkide/sümbolite seletus, taimede  nimekiri eesti ja ladina  keeles tükiarvudega.

HaljastusprojektHaljastusprojekt sisaldab:

  1. Haljastusplaan
  2. Seletuskiri - üldandmed ja olemasoleva olukorra iseloomustus, projektlahendus, töödemahud ja materjalide kogused
  3. Taimetabel - kirjelduse, kasvutingimuste ja fotodega
  4. Taimede hooldusjuhend
  5. Detailjoonised - läbilõige ehitistest või istutusalast
  6. 3D vaated